10 979 besökare fredag 24/1

Den första dagen på MC Mässan 2020, fredag 24 januari, besöktes av 10 979 betalande gäster. Både vi arrangörer såväl som alla utställare är mycket glada och tacksamma att så många moped- och motorcykelintresserade gäster ville komma och besöka MC Mässan denna fredag.

Som jämförelse besökte 10 190 betalande gäster MC Mässan 2018 under fredagen det året. Det gör att 789 fler betalande gäster kom i år jämfört med 2018. Det skall också noteras att siffrorna för 2020 är preliminära och kommer att stiga något när de definitiva besökssiffrorna hunnit analyseras en tid efter MC Mässans avslutande.

Siffrorna är inte till fullo möjliga att direkt jämföras då MC Mässan 2018 genomfördes under fyra dagar mot tre dagar 2020.

Men allt annat lika så har vi kunnat se ett ökat besöksantal för MC Mässan 2020 med 7,7%.