Positiv olycksstatistik

2019 ser ut att bli ett positivt år sett till antalet dödade på tvåhjulig motorcykel.

Till och med oktober 2019 hade 27 personer omkommit vilket är det lägsta siffran på tio år och en minskning med 42 procent jämfört med 2018. Ingen dödsolycka har skett på MC under oktober. Detta skriver SMC, Sveriges Motorcyklister, efter en granskning av den officiella olycksfallsstatistiken.

Det finns många faktorer som bidrar till utvecklingen. Ett konsekvent trafiksäkerhetsarbete – bland annat inom ramen för SMC:s utbildningar – allt säkrare tvåhjulingar, ett sämre väder under säsongen och det faktum att betydligt färre körkortslösa har dött under 2019 jämfört med tidigare år, påverkar statistiken.

Läs mer hos SMC »