En Galleria värd namnet

Utvärderingarna från tidigare mässor talar sitt tydliga språk. Besökarna på MC Mässan vill ha fler montrar där landets största mc-handlare visar upp sina produkter. En plats där vi kan gå runt och se, känna på och prova tillbehören som är så viktiga för oss hojåkare.

I F-hallen, ovanför fordonsmontrarna, bygger vi upp en Galleria värd namnet. Med en soft inredning, rejält med provhytter och framförallt – stora möjligheter att göra riktiga mässklipp.