MC Mässan inställd

Handeln märker fortfarande tydligt av de omtumlande effekterna av den globala corona-pandemin. Trots allt mer positiva signaler om minskad smittspridning och mer öppna samhällen så påverkas fortfarande många branscher negativt.

Precis som med elektronik-, bygg- och andra fordonsindustrier lider MC-branschen av hur världens transportsystem – främst containertrafiken till sjöss – påverkats efter många länders lockdowns vid flera tillfällen under 2020. Detta har medfört att containrar och fraktfartyg till del befinner sig på fel platser och i fel hamnar.

Till detta kommer ett världsomfattande underskott av vissa avgörande beståndsdelar och varor. Ett tydligt exempel är den unikt stora – och globala – bristen på halvledare, eller mikrochips, som världshandeln och produktionen av tekniska varor, som bilar, hemelektronik, telefoner och motorcyklar, lider av.

Vår analys är därför att det är för hög risk att tillverkarnas modeller inte hinner fram i tid och att MC Mässan därför inte får den kvalitet alla inblandade parter kräver. Vi bedömer att det tyvärr inte finns praktiska möjligheter att arrangera mässan med den storlek, det innehåll och den kvalitet den kunniga motorcykelpubliken kräver.

MC Branschen har därför beslutat att inte arrangera MC Mässan 2022 utan satsar nu istället helhjärtat på 2023 års MC Mässan som kommer att arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö.

DE GODA NYHETERNA

Med beslutet om MC Mässan fattades samtidigt ett annat viktigt beslut. Att höja storleken och kvaliteten på MC Branschens omfattande provkörningsevent.

Under en lång rad år har MC Branschen arrangerat landets utan konkurrens största provkörningsevent oaktat vilka fordon vi än pratar om. Vi har kallat dem för Start2Ride men inför 2022 har vi beslutat att döpa dessa till “MC Mässan on Tour”.

Så även om omvärldsfaktorerna spelar oss spratt inför MC Mässan kommer vi därför satsa extra mycket på att möta motorcykelpubliken utomhus på “MC Mässan on Tour”

Vi planerar att genomföra dessa i maj 2022 så “save the date” och så återkommer vi under hösten med mer information.